© Copyright Fred van Bergeijk Fotografie – All rights reserved.

Weidevogels

Vandaag ben ik met Flip, van de vogelwacht uit Norg, op pad geweest om nesten te markeren van weidevogels. Enkele voorbeelden van weidevogels: Kievit, Wulp, Scholekster, Grutto. De weidevogels hebben het moeilijk. Dat komt o.a. door de veranderingen die de laatste decennia hebben plaatsgevonden in de landbouw, zoals schaalvergroting en het dempen van sloten. Ook zijn hun natuurlijke vijanden zoals bijvoorbeeld de buizerd, kraai en vos de laatste jaren flink in aantal toegenomen. En dankzij de lange winter hebben ze het dit voorjaar extra moeilijk. Om deze weidevogels een handje te helpen worden hun nesten gemarkeerd, zodat de boer weet waar zich een nest bevindt. Bij het bewerken van het land zal hij hier rekening mee houden en de vogels de kans geven om hun eieren uit te broeden en hun jongen op te laten groeien. Zo helpen we met elkaar deze bijzondere vogels. Gelukkig hebben we een aantal nesten kunnen traceren en markeren. Ik moet zeggen dat dat nog niet meevalt. Op de foto het eerste nest met kievitseieren dat ik heb gevonden.